Split Payment
- Konto bankowe

Split Payment – Przejrzystość rozliczeń transakcji płatniczych.


Czym jest Split Payment

Od 1 lipca 2018 r. w rozliczeniach między podmiotami gospodarczymi został uruchomiony mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. Split Payment. W ramach Split Payment zapłata należności z tytułu faktury VAT trafia na dwa oddzielne rachunki bankowe odbiorcy:

• kwota netto z faktury na rachunek rozliczeniowy (bieżący), a

• kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT otwarty przez Bank dla Posiadacza.

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności Split Payment ma na celu zwiększenie przejrzystości rozliczeń transakcji płatniczych z tytułu zapłaty za towary i usługi obłożone podatkiem VAT, a także „uszczelnienie” systemu VAT.

Zasady działania Split Payment:

1. Płatności Split Payment można dokonywać jedynie w złotówkach.

2. Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (MPP) jest dobrowolne – o wyborze metody zapłaty za fakturę VAT decyduje płatnik, czyli nabywca towaru lub usługi

3. Nabywca towarów i usług, realizując zapłatę w formule płatności podzielonej (Split Payment), rozdziela płatność za fakturę VAT na dwie kwoty:

• kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy odbiorcy, 

• kwotę podatku VAT, która docelowo trafi na rachunek VAT odbiorcy.

4. Rachunek VAT to specjalny rachunek bankowy prowadzony bezpłatnie przez Bank. Co ważne, środki zgromadzone na tym rachunku mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z rozliczeniami VAT.

Jak zadysponować przelew Split Payment w BGŻ BNP Paribas

Przelew do rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment) można zadysponować:

1. za pośrednictwem wszystkich kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez Bank (w kanałach tych zostały dodane nowe formatki zleceń płatniczych do rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności)

2. w oddziale Banku na formularzu papierowym.

Zlecenia do rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment) przyjmowane są przez Bank do realizacji dokładnie w takich samych godzinach, jak pozostałe krajowe zlecenia płatnicze do rozliczenia w systemach Elixir, ExpressElixir oraz Sorbnet2.